Föreläsningar

FÖRELÄSNINGAR MED UTGÅNGSPUNKT I FORSKNINGEN …

Utmana det du trott är möjligt och låt vetenskapen sticka hål på både några typiska fördomar om autism/adhd och metoder som du trott fungerar.

... SOM INSPIRERAR TILL HANDLING

Få med dig inspiration till förändring och verktyg till handling. Välj om  tonvikten ska ligga på att skapa förståelse för diagnosen och bidra till en god värdegrund eller på praktiska tips för exempelvis lärare.

... I EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING

Med avstamp i de fyra stegen i Funktionstrappan kan du få en föreläsning just utifrån dina behov. Berätta vem du vill ska lyssna och få en skräddarsydd föreläsning för:

»  Pedagoger
» Verksamhetsledare eller politiker
»  Vårdpersonal EHT/BUP/BUH/BVC
(se framförallt föreläsningarna om diagnos och nedsatta funktioner)
» Anhöriga/intresseorganisationer, LSS eller socialtjänsten

Du kan läsa mer om några av föreläsningspaketen eller få en offert på bloggen Vilse i klassen.

 

NÅGRA TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR

Varför gör barn inte om vi vill

 

Värd: Autism- och Aspergerföreningen i Värmland samt Anhörigstöd Arvika kommun

Anhöriga och skolpersonal samlades gemensamt för att lyssna på en föreläsning som fick anordnas i större lokal och med ett extrainsatt tillfälle för att ge plats till alla som strömmade till.

Om föreläsningen: Föreläsningen ger en inblick i vad forskningen säger om konsekvenser och alternativen, samt några praktiska knep för att få barn att komma igång med aktiviteter. Lär också känna vad barn vinner på typiska problemskapande beteenden och få tips på hur du kan bemöta dessa. Föreläsningen går även igenom psykologen Ross Greenes metod som på svenska heter Samarbetsbaserad problemlösning. Det är en metod som arbetats fram för utåtagerande barn, men som kan användas i alla konflikter som vi hamnar i.

Föreläsaren Linda Jensen är beteendevetare och författare till de pedagogiska barnböckerna ”Anton och Super-A” och fackboken ”Inkluderingskompetens vid adhd & autism”. Föreläsningen utgår huvudsakligen från Steg 3 (Interagera funktionellt) i Funktionstrappan, som är hämtad ur föreläsarens fackbok. Funktionstrappan bygger på den senaste forskningen och framgångsrika metoder för barn med autism och adhd. Du får även en kort presentation av typiska nedsatta funktioner som inverkar på barns beteende ur Steg 1 (Förstå nedsatta funktioner).

 

Vilse i klassen – Inkludering & andra fallgropar

 

Värd: Riksföreningen för skolsköterskor (Kongress 2017)

Över 1000 skolsköterskor och annan EHT-personal lyssnade på någon av de båda föreläsningarna om myter och forskning kring vad en diagnos för med sig samt Funktionstrappan på Skolsköterskornas rikskongress i Göteborg.

Om föreläsningen: Autism är mer än socialt samspel och rutin. ADHD mer än att inte kunna sitta still. I föreläsningen får du möta några av de vanligaste styrkorna och 50 nedsatta funktionerna.

Genom att skolan kompenserar för nedsatta funktioner inom fyra olika områden så kan vi skapa förutsättningar för eleverna att må bra och lyckas. Dessa fyra områden är: en kompenserande miljö, energivård, navigeringsstöd en kompenserande pedagogik.

Föreläsningen bygger på boken ”Inkluderingskompetens vid adhd & autism” och utgår ifrån Funktionstrappans fyra steg. Typiska fallgropar och nödvändiga synvändor blandas med forskning och handfasta tips. Metoderna hjälper alla våra elever att prestera och fungera bättre i skolan.

 

Efterord ur "Inkluderingskompetens"

 

Om vi definierar inkludering som ett ideal som skolor ska sträva mot, då är det min övertygelse att vi bara kan uppnå detta ideal genom att skifta fokus i vår undervisning från eleverna i norm till eleverna i behov. Dessa elevers behov hjälper oss att höja kvaliteten på vår undervisning och de lär oss bli bättre pedagoger.

Eleverna som kommer med de största utmaningarna till oss bär då samtidigt med sig svaren ...