HUNDRATALS TIPS …
Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med ADHD och autism? I boken får du stifta bekantskap med Funktionstrappans fyra steg. Där har hjärnforskning, evidensbaserad pedagogik och beteendevetenskap omvandlats till hundratals handfasta tips som även omfattar dyslexi och dyskalkyli.

BÖRJA VAR DU VILL …
Börja var du vill och arbeta själv eller tillsammans med andra. Verktygen och värdegrunden för att framgångsrikt höja resultatet för våra pedagogiskt mest utmanande elever gynnar samtliga elever vi har i skolan och bidrar dessutom till en ökad studiero.

… OCH ARBET METODISKT MED SKOLUTVECKLING
Funktionstrappans uppdelning och helhetsperspektiv underlättar för lärare, elevhälsa och rektorer att gemensamt och metodiskt arbeta mot en ökad inkluderingskompetens där ingen behöver kunna allt, men där alla behöver kunna mer.

Funktonstrappans fyra steg:
Steg 1: Förstå autism, ADHD, styrkorna och de 50 nedsatta funktionerna.
Steg 2: Kompensera nedsatta funktioner med rätt stöd och bygg på det som fungerar.
Steg 3: Interagera funktionellt med elever, vårdnadshavare och kolleger.
Steg 4: Excellera med en funktionell verksamhet genom rätt roller, processer och syn på inkludering.

… ELLER I FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM OCH LSS-VERKSAMHETER
Många av de praktiska exemplen i boken passar redan för eleverna på låg- och mellanstadiet, men Funktionstrappan kan med fördel tillämpas även för äldre elever eller i förskolor, fritidshem och LSS-verksamheter.

KÖP BOKEN INKLUDERINGSKOMPETENS TILL ALLA DINA PEDAGOGER

EN BILLIG FORTBILDNING!

Kika inuti
Läs förordet av Bodil Jönsson

 

vad andra sagt om boken

EN BOK FÖR ARBETSGLÄDJEN OCH LÄRANDET

Jag vet av erfarenhet att denna bok borde läsas av alla pedagoger ... på lärar-, speciallärar-, specialpedagog- och rektorsutbildningen. Helt annorlunda mot de böcker jag tidigare läst. Aktuell och uppdaterad på forskningen.
– Maria Rietz, specialpedagog

Det är med tårar i ögonen jag läser … Boken innehåller enormt många igenkänningsfaktorer som är så svåra att förklara för lärare och rektor.
– Mamma till son med autism & adhd

Viktig för både arbetsglädjen och lärandet i nuet och framtiden för det långsiktigt hållbara.
 Bodil Jönsson, professor emerita

 

UR FÖRORDET

I den här boken pekar Linda Jensen både på de berörda elevernas svårigheter och styrkor och på vad lärare och övrig skolpersonal kan göra for allas lärande och delaktighet i den konkreta skolvardagen. Boken har en uppsjö av exempel men är föredömligt strukturerad utifrån vad och hur och varför.

De konkreta tipsen […] inspirerar till egna variationer […] Det är en bok att både börja i och återkomma till för att få en undan för undan utökad repertoar. Den spänner från det enskilda momentets hängslen, livremmar, fallgropar och succéer över till ledningsnivåns behov av vägledning att mejsla fram en framgångsrik utveckling for hela skolan.

Bodil Jönsson, professor emerita

Inkluderingskompetens vid adhd & autism

KÖP BOKEN

AdlibrisBokus | CDON
Läromedia | BTJ 
Signerat ex

Inbunden, 22 x 28 cm
55 sidor, illustrationer i färg
978-91-982414-9-5