Som psykolog, som arbetar med lågaffektivt synsätt och bemötande, möter jag ständigt familjer som Knaskvist. Eftersom de metoder föräldrarna hittills använt sig av inte fungerat utan snarare ökat på problemen, söker man efter något annat. Man har vis av erfarenheten förstått att de traditionella uppfostringsråden om t ex gränssättning istället bara förvärrat det hela. Barnen visar inte sällan symtom på psykisk ohälsa. Även föräldrarna är ofta utmattade av ständiga konflikter, och uttrycker känslor av maktlöshet och uppgivenhet. Alla mår dåligt.

Många föräldrar av idag nöjer sig dock som tur är inte bara med att förgäves försöka forma lydiga barn, utan söker nya sätt att hantera vardagens utmaningar som inte gör skadan värre eller samtidigt skadar barnen på andra sätt.

Med hjälp av lågaffektiva strategier visar författarna oss vad som faktiskt funkar i vardagen och hur dessa enkla medel kan göra all skillnad till det bättre för alla i familjen. De föräldrar som har berikats med t ex mer känslostarka och mindre flexibla barn än andra, ja de spelar verkligen i föräldraskapets elitserie!

Boken handlar om barn och familjer där det inte är helt lätt att göra rätt alla gånger. ”Kom vi gör om det!” är en så träffande titel som säger allt om hur man kan lyckas skapa något nytt och bättre. Det är en läsvärd bok för alla föräldrar och barn, men också för andra runtomkring som kan ha bestämda åsikter om hur dessa familjer borde hantera och lösa saker.

Läs den och fundera gärna på hur just Du kan bli en gynnsam faktor för just det här barnet eller den här familjen. För tänk om vi alla kunde acceptera, tolerera och respektera olika barn och familjers olika sätt att fungera? Ja, då skulle troligtvis väldigt mycket se väldigt mycket annorlunda och bättre ut.

”Kom vi gör om det!” är en fantastisk bok om hur man kan göra i familjen till vardags för att förändra tillvaron för alla i familjen, från bråk och konflikter till lugn och välmående. De flesta läsare kan säkert känna igen sig i många av exemplen där konflikter lätt kan uppstå, som t ex vid maten, lek, städning, läggning och vid kalas.

Författarna berättar med ett lättförståeligt språk som passar både stora och små, hur man med hjälp av lågaffektiva sätt kan a) hantera situationer som gått över styr. b) Hur man kan förstå det som hänt och tänka om och c) göra annorlunda till nästa gång. Kort och gott: Hur man på så sätt lyckas vända ett allmänt bråkigt familjeliv till att alla blir glada och mår bra tillsammans. Kan det bli bättre eller större än så?

En underbar bok att bli varm och inspirerad av!

Annica Kosner
Leg psykolog/ST-psykolog