Linda Jensens föreläsning och böcker är en ögonöppnare för alla som arbetar med elever.

Josef Milerad, ordförande i Svenska Skolläkarföreningen

 

FÖRELÄSNINGAR SOM UTGÅR FRÅN FORSKNINGEN …

Idag sätts stöd in för sent för många elever. Genom att tidigt identifiera eleverna med autism och adhd står skolan bättre rustad för att kunna förutse vilka elever som kommer att få det svårt och kan sätta in stöd utan att eleverna först behöver misslyckas. Föreläsaren Linda Jensen är beteendevetare och författare till ”Inkluderingskompetens vid adhd & autism” som används på högskolor som kurslitteratur och som rekommenderas som fördjupad läsning i Specialpedagogiska skolmyndighetens webbutbildning om NPF.

... INSPIRERAS TILL HANDLING

Föreläsningarna bygger på Funktionstrappans fyra steg. Typiska fallgropar och nödvändiga synvändor blandas med forskning och handfasta tips som hjälper alla våra elever att prestera och fungera bättre i skolan. Få med dig inspiration till förändring och verktyg till handling. Välj om tonvikten ska ligga på att skapa förståelse för diagnosen och bidra till en god värdegrund eller på praktiska tips för exempelvis lärare.

... I EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING

Vem vill du ska lyssna? Linda Jensen föreläser inom både skola och vård. Få en skräddarsydd halvdagsföreläsning för pedagoger, elevhälsa, vårdpersonal, anhöriga, LSS eller socialtjänsten (se framförallt föreläsningarna om diagnos och nedsatta funktioner). Eller välj en kortare ögonöppnare för konferenser.

LÄS MER OCH FÅ OFFERT PÅ LÄNKEN HÄR  

 

 

NÅGRA TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR

Varför gör barn inte som vi vill

Värd: Autism- och Aspergerföreningen i Värmland samt Anhörigstöd i Arvika kommun

En extra föreläsning sattes in för de anhöriga och all skolpersonal som strömmat till för att lyssna på hur vi kan bemöta barn som inte gör som vi förväntar oss.

 

Vilse i klassen – inkludering & andra fallgropar

Värd: Riksföreningen för skolsköterskor (Skolsköterskornas rikskongress i Göteborg 2017)

Över 1000 skolsköterskor och annan EHT-personal lyssnade på någon av de båda föreläsningarna om myter och forskning kring vad en diagnos för med sig samt Funktionstrappan.

 

Inkluderingkompetens

Värd: Skolläkarnas konferens 2019

170 skolläkare fick utifrån ett verkligt livsöde kopplat till statistik och forskning om psykisk ohälsa, havererade skolgångar och saknade betyg följa med på en känslosam resa där myter och anledningar till att inte fånga elevers diagnos luckrades upp steg för steg.

 

Omotiverade elever eller omotiverande undervisning

Värd: Malmö stads särskilda undervisningsgrupper

I Malmö implementeras boken Inkluderingskompetens under ett par år i samtliga särskilda undervisningsgrupper i grundskolan. Heldagsföreläsningar med kortare workshops fokuserade på det sociala spåret och om motivation. Våra klassrum och vår undervisning är ett sammelsurium av tankar, känslor och handlingar som alla påverkar varandra. Ur ett beteendevetenskapligt perspektiv är klassrummet en riktig guldgruva med allt som pågår samtidigt både inom (psykologi) och mellan oss och våra elever (sociologi). Det hjälper oss att ta ett bredare grepp om vad motivation egentligen är.

 

 

Efterord ur "Inkluderingskompetens"

 

Om vi definierar inkludering som ett ideal som skolor ska sträva mot, då är det min övertygelse att vi bara kan uppnå detta ideal genom att skifta fokus i vår undervisning från eleverna i norm till eleverna i behov. Dessa elevers behov hjälper oss att höja kvaliteten på vår undervisning och de lär oss bli bättre pedagoger.

Eleverna som kommer med de största utmaningarna till oss bär då samtidigt med sig svaren ...

I samband med föreläsningar kan du förbeställa böcker till extra förmånligt pris. Få en offert på Vilse i klassen.