Föreläsningar

 

Linda Jensens föreläsning och böcker är en ögonöppnare för alla som arbetar med elever.

Josef Milerad, ordförande i Svenska Skolläkarföreningen 

 

FÖRELÄSNINGAR SOM UTGÅR FRÅN FORSKNINGEN …

Utmana det du trott är möjligt och låt vetenskapen sticka hål på både några typiska fördomar om autism/adhd och metoder som du trott fungerar.

... SOM INSPIRERAR TILL HANDLING

Få med dig inspiration till förändring och verktyg till handling. Välj om tonvikten ska ligga på att skapa förståelse för diagnosen och bidra till en god värdegrund eller på praktiska tips för exempelvis lärare.

... I EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING

Med avstamp i de fyra stegen i Funktionstrappan kan du få en föreläsning just utifrån dina behov. Berätta vem du vSiteOrigin Editorill ska lyssna och få en skräddarsydd föreläsning för:

»  Pedagoger
» Verksamhetsledare eller politiker
»  Vårdpersonal EHT/BUP/BUH/BVC
(se framförallt föreläsningarna om diagnos och nedsatta funktioner)
» Anhöriga/intresseorganisationer, LSS eller socialtjänsten

Du kan läsa mer om några av föreläsningspaketen eller få en offert på bloggen Vilse i klassen.

 

NÅGRA TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR

Varför gör barn inte som vi vill

Värd: Autism- och Aspergerföreningen i Värmland samt Anhörigstöd i Arvika kommun

En extra föreläsning sattes in för de anhöriga och all skolpersonal som strömmat till för att lyssna på hur vi kan bemöta barn som inte gör det vi förväntar oss.

Om föreläsningen: I föreläsningen får du en inblick i vad forskningen säger om konsekvenser och alternativen. Lär också vad barn vinner på typiska problemskapande beteenden och få tips på hur du kan bemöta dessa. Föreläsningen går igenom psykologen Ross Greenes metod som på svenska heter Samarbetsbaserad problemlösning. Det är en metod som arbetats fram för barn med problemskapande beteenden, men som kan användas i alla konflikter som vi hamnar i.

Föreläsaren Linda Jensen är beteendevetare och författare till de pedagogiska barnböckerna ”Anton och Super-A” och fackboken ”Inkluderingskompetens vid adhd & autism”. Föreläsningen utgår huvudsakligen från Steg 3 (Interagera funktionellt) i Funktionstrappan, som är hämtad ur föreläsarens fackbok. Funktionstrappan bygger på den senaste forskningen och framgångsrika metoder för barn med autism och adhd. Du får även en kort presentation av typiska nedsatta funktioner som inverkar på barns beteende ur Steg 1 (Förstå nedsatta funktioner).

 

Vilse i klassen – Inkludering & andra fallgropar

Värd: Riksföreningen för skolsköterskor (Kongress 2017)

Över 1000 skolsköterskor och annan EHT-personal lyssnade på någon av de båda föreläsningarna om myter och forskning kring vad en diagnos för med sig samt Funktionstrappan på Skolsköterskornas rikskongress i Göteborg.

Om föreläsningen: Autism är mer än socialt samspel och rutin. ADHD mer än att inte kunna sitta still. I föreläsningen får du möta några av de vanligaste styrkorna och 50 nedsatta funktionerna.

Genom att skolan kompenserar för nedsatta funktioner inom fyra olika områden så kan vi skapa förutsättningar för eleverna att må bra och lyckas. Dessa fyra områden är: en kompenserande miljö, energivård, navigeringsstöd samt en kompenserande pedagogik.

Föreläsningen bygger på boken ”Inkluderingskompetens vid adhd & autism” och utgår ifrån Funktionstrappans fyra steg. Typiska fallgropar och nödvändiga synvändor blandas med forskning och handfasta tips. Metoderna hjälper alla våra elever att prestera och fungera bättre i skolan.

Inkluderingkompetens och vikten av tidig diagnos

Värd: Skolläkarnas konferens 2019

170 skolläkare fick utifrån ett verkligt livsöde kopplat till statistik och forskning om psykisk ohälsa, havererade skolgångar och saknade betyg följa med på en känslosam resa där myter och anledningar till att inte fånga elevers diagnos luckrades upp steg för steg.

Om föreläsningen: Idag sätts stöd in för sent för många elever. Genom att tidigt identifiera eleverna med autism och adhd står skolan bättre rustad att kunna förutse när det kommer att bli svårt och sätta in stöd utan att elever först behöver misslyckas.

 

Efterord ur "Inkluderingskompetens"

 

Om vi definierar inkludering som ett ideal som skolor ska sträva mot, då är det min övertygelse att vi bara kan uppnå detta ideal genom att skifta fokus i vår undervisning från eleverna i norm till eleverna i behov. Dessa elevers behov hjälper oss att höja kvaliteten på vår undervisning och de lär oss bli bättre pedagoger.

Eleverna som kommer med de största utmaningarna till oss bär då samtidigt med sig svaren ...

I samband med föreläsningar får du som åhörare eller anordnare vanligtvis möjlighet att förbeställa böcker till extra förmånligt pris. Boka en föreläsning genom att fylla i en offertförfrågan på bloggen Vilse i klassen. Du kan även prenumerera på inläggen från bloggen, så får du regelbundet lite inspiration direkt i den mejlbox!