Böcker

”Anton och Super-A” är bokserien som utvecklar barns förståelse för hur vardagen funkar. De har bildstöd och en stor dos av både pedagogik och psykologi. Böckerna och övningsböckerna är översatta till flera språk och finns hos autismföreningars boklistor och bokbord världen över. De har även fått följa med till politikerveckan i Almedalen. Böckerna riktar sig till barn med autism och adhd, men uppskattas i förskolan även av alla andra barn på grund av sin rika interaktion med läsarna. Varje bok kan dessutom läsas i två svårighetsgrader beroende på barnets nivå.

”Kom vi gör om det” är en barnbok som bygger på tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Den riktar sig till alla familjer som ibland bråkar och som tillsammans vill göra det lättare att göra rätt.

”Inkluderingskompetens vid adhd & autism” är en fackbok där beteendevetenskap, pedagogik och hjärnforskning omvandlats till hundratals handfasta tips. På ett strukturerat sätt kan pedagoger bli allt bättre på att få eleverna att lyckas i skolan och öka studieron. Boken riktar sig framförallt till lärare, elevhälsa och rektorer, men det finns även en handledning för förskola, fritidshem och LSS-verksamheter. Även många föräldrar uppskattar bokens genomgång av de 50 nedsatta funktionerna och hur man på olika sätt kan kompensera för dessa.